[18 ก.ค.] กสทช.-จุฬาแถลงจัด APrIGF เวทีนโยบายอินเทอร์เน็ตเอเชียแปซิฟิก พร้อมเสวนาเน็ตไทยยุค 4.0

ขอเชิญร่วมเสวนา “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (?)” และแถลงข่าวการจัดการประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคแปซิฟิก APrIGF 2017

Advertisements

presscon-18july

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมเสวนา “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (?)” และเชิญสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ร่วมแถลงข่าวการจัดการประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคแปซิฟิก 2560

อังคาร 18 ก.ค. 2560 10:00-12:00
ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใกล้หอสมุดกลาง) [แผนที่]

Continue reading “[18 ก.ค.] กสทช.-จุฬาแถลงจัด APrIGF เวทีนโยบายอินเทอร์เน็ตเอเชียแปซิฟิก พร้อมเสวนาเน็ตไทยยุค 4.0”

YIGF Fellowship (from Thailand) Result Announcement

Announcement for YIGF Fellowship from Thailand — for Thai student in any university and international student in a university in Thailand

Final Selected Fellows (Released on 15 July 2017 – Lastest Update on 18 July 2017)

Continue reading “YIGF Fellowship (from Thailand) Result Announcement”

Webinar 1: Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 Bangkok Synthesis Open Input

Join the Webinar now [Tuesday, 11 July – 04:00 UTC, time conversion: here] to learn how the process will be conducted this year.

Continue reading “Webinar 1: Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 Bangkok Synthesis Open Input”

Role play the internet powerhouses, apply now for Youth IGF camp – Open now for Thai & int’l students from Thailand.

The Youth Internet Governance Forum (Youth IGF) fellowship for Thailand is now open for application. Deadline is 10 July 2017 at 23:59.

Continue reading “Role play the internet powerhouses, apply now for Youth IGF camp – Open now for Thai & int’l students from Thailand.”

Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 Bangkok Synthesis Open Input

The first open input period for the APrIGF 2017 Synthesis Document is now open until 19 July.  The AP community is invited to contribute to the framework document that will be synthesized into Draft 1 for the APrIGF Bangkok meeting (26-29 July).

Continue reading “Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 Bangkok Synthesis Open Input”