[18 ก.ค.] กสทช.-จุฬาแถลงจัด APrIGF เวทีนโยบายอินเทอร์เน็ตเอเชียแปซิฟิก พร้อมเสวนาเน็ตไทยยุค 4.0

presscon-18july

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมเสวนา “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (?)” และเชิญสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ร่วมแถลงข่าวการจัดการประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคแปซิฟิก 2560

อังคาร 18 ก.ค. 2560 10:00-12:00
ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใกล้หอสมุดกลาง) [แผนที่]

Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 Bangkok Synthesis Open Input

The first open input period for the APrIGF 2017 Synthesis Document is now open until 19 July.  The AP community is invited to contribute to the framework document that will be synthesized into Draft 1 for the APrIGF Bangkok meeting (26-29 July).